Rozdelenie plochých striech

      

Strechy kotvené ( nepochôdzne )

 

           Jedná sa o najbežnejšie strechy, kde povlaková krytina je zároveň povrchom strechy a je kotvená do podkladu kotevnými prvkami napr. ( EJOT; SFS ). Môžu byť realizované  s vrstvou tepelnej izolácie i bez nej.  Na takéto strechy používame prednostne ako krytinu fólie  z mekčeného PVC: FATRAFOL , SIKAPLAN, MONARPLAN .  Tieto krytiny sú prevažne vystužené polyesterovou rohožou. Dodáveme ich ako kompeltný strešný systém čiže sú tam zahrnuté všetky náležitosti patriace k úplnej realizácii strechy napr..

 • Klampiarske doplnky vyrobené z viplanylového plechu - slúžia na priame prepojenie (ukončenie) strešnej krytiny s vodorovnými i zvyslími časťami strešnej konštrukcie.
 • Strešné vtoky  s integrovanou PVC manžetou - slúžia na odvodnenie strešnej konštukie a vzhľadom na to, že sú opatrené PVC mažetou tvoria dokonalý celok s krytinou.
 • Strešné doplnky z mPVC - sú vhodné na opracovanie detailov pri ktorých  nám nepostačuje samotná PVC fólia napr. ( lapač kameňa,odvetrací komínik, prestupové manžety atď. )

Skladba strechy zaťaženej štrkom príklad.

 1. Parotesná fólia
 2. Tepelná izolácia
 3. Geotextília
 4. Hydroizolačná fólia

 

Strechy zaťažené štrkom

 

          Tieto strechy  májú namiesto mechanického kotvenia vrstvu štrku frakcie 16-32 mm alebo 16-22 mm o hrúbke cca 5 cm ( záleží od výšky a polohy objektu ). Pre takýto druh striech je najvhodnejšia fólia vystužená sklenýmrúnom, ktoré lepšie odolávajú zaťaženiu v bodovom zaťažení ako u fólií so sklotextilnou mriežkou. Prevažne používame na ne hlavne fólie Fatrefol 818 a  Sika Trocal SGmA o minimálnej hrúbke 1,5 mm. Pod štrkovú vrstvu sa pokladá pevná vodopriepustná geotextília 500g/m2. 

Skladba strechy zaťaženej štrkom príklad.

 1. Parotesná fólia
 2. Tepelná izolácia
 3. Geotextília
 4. Hydroizolačná fólia
 5. Geotextília
 6. Štrk frakcie 16-32 mm

 

 

Vegetačné ( zelené ) strechy ( extenzívne a intenzívne )

 

         Dôležitou funkciou je zlepšenie tepelnej izolácie objektu. Vďaka vzduchovým medzerám a mikrobiálnym pochodom v zemine môže zelená strecha zlepšiť tepelnú stabilitu priestoru až o 25%. Za zmienku stojí aj estetická funkcia, ktorá pozitívne mení vzhľad mesta a vznikajú tak nové relaxačné zóny.Nesmieme zabudnúť ani na hygienické funkcie v podobe zachytávania polietavého prachu, absorpcia oxidu uhličitého a zníženie hladiny hluku až o 40 decibelov. V neposlednej rade je tu i ekonomický efekt. Nielen že je možné sa zelenou strechou ušetriť peniaze za energie, vegetačný porast naviac chráni funkcionalitu strechy a zvýši životnosť izolácie až o dvojnásobok. Na tento typ strechy najčastejšie používame fólie z mPVC FATRAFOL 818V-UV.

Skladba vegetačnej strechy príklad.

 1. Parotesná fólia
 2. Tepelná izolácia
 3. Geotextília
 4. Hydroizolačná fólia
 5. Drenážní vrstva
 6. Drenážna rohož(polyamidové vlákno)- volitelná vrstva
 7. Geotextília
 8. Substrát
 9. Vegetačná vrstva

 

 • Intenzívny porast na vegetačnej strech - Intenzívne strechy vyžadujú väčšiu starostlivosť a sú nákladnejšie na zhotovenia ako  strechy extenzívne. Vhodné sú najmä pre veľké plochy a objekty s reprezentatívnou funkciou. Na intenzívnych strechách je možné pestovať aj úžitkové plodiny.
 • Extenzívny porost na vegetační streche - Strechy s extenzívnou zeleňou sú nenáročné na údržbu a ich cena je nižšia. Celkové náklady v tomto prípade vzrastú zhruba o 10% oproti streche bez vegetačnej vrstvy.

 

 

Pochodzne strechy ,balkóny a tersy

 

          Pochôdzne strechy - sú konštukčne podobné so strechami zaťaženými. Zmena sa však deje pri výbere tepelnej izolácie, ktorá musí mať vyžšiu odolnosť v tlaku aby sa neporušila. Pochvôdzny povrch môže byť vyhotovený rôzne a to:

 • Ukladaním dlažby na sucho do štrkového lôžka
 • Ukladaním dalžby na terče

          Pochôdzne balkóny a terasy s kompaktným povrchom - tento druh pochôdznych terás a balkónov má najvyššiu trvanlivosť nakoľko sa hydroizolčná vrstva nenachádza na povrchu ale je zabudovoná. To umožňuje keramická dlažba kladená do lepidla na betónovú mazaninu . Pod ňou však musí byť použitá bezpodmienečne špeciálna drenážno akumulačná dierovaná rohož pre odvádzanie presiaknutých vôd cez dlažbu a mazaninu !!  Pod rohožou umiestňujeme dve klzné vrstvy z tenkej PE fólie. Pod nimi je na geotextílii povlaková krytina z termoplastickej fólie vystuženej sklenými vláknami. Najčastejšie používame Fatrafol 803 Tepelná izolácia z tvrdeného polystyrénu EPS 150-200 musí byť vždy od fólie oddelená separačnou geotextíliou. Ako parozábrana je najvhodnejší ťažký asfaltový pás, ktorý môže zároveň slúžiť ako dočasná hydroizolácia počas výstavby, alebo fóliové parozábrany.

          Pochôdzne balkóny a terasy s priznanou PVC izoláciou - na tento typ povchovej úpravy je vhodná jediná PVC izolácia a to FATRAFOL 814, ktorá je vystužená skleným rúnom, odoláva UV žiareniu a jej vrchná vrstva je opatrená špeciálnym protisklzovým dezénom. 

 

Všetky spomenuté typy povrchových úpav sú vhodné na balkóny, terasy i strechy !!