Plechové strechy

     V súčasnosti sa opäť stávajú populárnymi plechové strešné krytiny, pretože v sebe spájajú ľahkosť, nízke náklady, rýchlu montáž a vysokú variabilitu farebnej škály, ktorá prispieva k čo najlepšiemu doladeniu s fasádou, ale aj samotnou predstavou investora o vzhľade a type stavby. V skutočnosti však nejde o žiadnu novinku. Plech ako materiálový prvok je na každej existujúcej streche, a to v podobe lemovania okolo komínov, úžľabia, krajového lemovania, lemovania prestupov atď.

     Jedným z najpodstatnejších hľadísk pri výbere krytiny je vstupný materiál, z ktorého sú krytina a doplnky vyrábané. Práve ten udáva celkový vzhľad strechy a v neposlednom rade aj celej stavby a určuje, respektíve vylučuje použitie tej-ktorej krytiny na novostavbu alebo rekonštrukciu.

     Nízka hmotnosť - len 5 kg/m2 je jednou z hlavných výhod krytín Lindab. V prípade novostavby je možne vďaka tomu ušetriť na dimenzovaní krovu a základoch značne finančne prostriedky. V prípade starších budov šetri náklady pri rekonštrukcii krovu.

     Charakteristickou vlastnosťou pre Plechové krytiny je vysoká kvalita spracovania a presnosť.

     Ďalšou výhodou profilovaných plechových krytín Lindab je možnosť montáže na veľmi nízke sklony, už od 10°, bez nutnosti bednenia a použitia ťažkých asfaltových pasov pre zabezpečenie vodotesného podkrov