Kompletné strešné systémy a izolácie

Naše služby

Radi Vám zodpovieme všetky Vaše otázky

JP ROOF SYSTEM s.r.o.

Naša spoločnosť vznikla v roku 2009. Od svojho vzniku sa primárne špecializujeme na realizáciu kompletných strešných systémov plochých striech, kotvených striech, strešných systémov zaťažených štrkom, vegetačných (zelených) strešných systémov, balkónov a terás.

Naše portfólio služieb dopĺňajú služby v oblasti realizácie zemných izolácií.

Naše služby

Kotvené strechy

Jedná sa o najbežnejšie strechy, kde povlaková krytina je zároveň povrchom strechy a je kotvená do podkladu kotevnými prvkami.

Strechy zaťažené štrkom

Tieto strechy majú namiesto mechanického kotvenia vrstvu štrku frakcie 16-32 mm alebo 16-22 mm o hrúbke cca 5 cm.

Zelené strechy

Vďaka vzduchovým medzerám a mikrobiálnym pochodom v zemine môže zelená strecha zlepšiť tepelnú stabilitu priestoru až o 25%.

Zemné izolácie

Zemná izolácia slúži k zamedzeniu prestupu zemnej vlhkosti, chráni proti voľne stekajúcej aj tlakovej vode, a súčasne proti radónu a iným plynom.

Ploché strechy

Je finančne menej náročná, pretože odpadá investícia do konštrukcie krovu. Je výhodnejšia z hľadiska úspor energií – vytvára minimálny povrch, a teda aj oveľa menšiu plochu, ktorú je potrebné zabezpečiť izoláciou. Odpadajú pri nej aj problematické detaily, čím sa minimalizujú problémy s utesnením obvodového plášťa (teda s tepelnými mostmi).

Zemné izolácie

Zemná izolácia slúži k zamedzeniu prestupu zemnej vlhkosti, chráni proti voľne stekajúcej aj tlakovej vode a súčasne proti radónu a iným plynom. Možno ju použiť ako bariéru pri úniku ropných látok a okrem izolácie budov je vhodná aj pre izoláciu záchytných nádrží, záhradných jazierok, nádrží, bazénov a podobne.

U tohto druhu izolácie je potrebné obzvlášť presne vybrať najvhodnejší typ a súčasne zaistiť správnu aplikáciu a presne dodržiavať technologickú kázeň a kontrolu vykonaných prác.

Referencie