Zemné izolácie

Zemná izolácia slúži k zamedzeniu prestupu zemnej vlhkosti, chráni proti voľne stekajúcej aj tlakovej vode, a súčasne proti radónu a iným plynom. Možno ju použiť ako bariéru pri úniku ropných látok a okrem izolácie budov je vhodná aj pre izoláciu záchytných nádrží, záhradných jazierok, nádrží, bazénov a podobne.

U tohto druhu izolácie je potrebné obzvlášť presne vybrať najvhodnejší typ, a súčasne zaistiť správnu aplikáciu a presne dodržiavať technologickú kázeň a kontrolu vykonaných prác. Obzvlášť v tomto prípade nie je už možné vrátiť sa k nim bez razantných zásahov, pretože sa nachádzajú v spodných častiach stavby, ktoré sú postupne zakrývané.

Podľa materiálu môžme hydroizolácie rozdeliť na asfaltové a dechtové, syntetické z plastov a gumy a ostatné, napríklad kovové či z ílových hmôt, skla a podobne.

Podľa spôsobu aplikácie možno hydroizolácie rozdeliť na pokladané za studena, lepené, natavované, zvarované, pripevnené mechanicky, v prípade stierok natierané alebo striekané.

Izolácie z fólií

Izolácie z plastických fóliových materiálov sú v súčasnosti v popredí záujmu našej firmy pre ich odolnosť proti presakujúcej, tlakovej i agresívnej vode. Medzi ich prednosti patrí i veľká pružnosť a prieťažnosť. Medzi tieto druhy zaraďujeme fólie z mäkčeného PVC,  z butylkaučuku, z chlórsulfónovaného polyetylénu, polyetylénové a kaučukové fólie.

Fólie z PVC

Fólie z PVC majú dlhú životnosť, odolávajú kyselinám, zásadám, soliam, presakujúcej i tlakovej vode a majú vysokú odolnosť proti pretrhnutiu, ktoré môže vzniknúť napríklad sadaním budov. Mechanicky ich možno pripevňovať pomocou líšt, príchytiek a špeciálnych klincov. Možno ich klásť ako prefabrikované celky – plachty. Fólií PVC je na trhu veľké množstvo a to umožňuje klásť ich rôznymi spôsobmi. Fóliová izolácia sa chráni pred mechanickým poškodením geotextíliou (tkaná rohož). 

Butylkaučukové fólie

Sú elastomerné fólie s veľkou pevnosťou v ťahu, majú veľmi dobré izolačné vlastnosti proti tlakovej vode a elektroizolačné vlastnosti. Môžu sa klásť na mokrý povrch. Na plošné lepenie sa používa modifikovaný asfalt, na lepenie spojov sa používajú aj kontaktné lepidlá alebo sa do spojov vkladajú nevulkanizované pásky.
V každom projekte sa navrhuje druh i hrúbka izolačných vrstiev.

V minulosti sa na izoláciu proti vode a zemnej vlhkosti používali asfaltové lepenky na vodorovnú i zvislú izoláciu, dnes môžeme použiť aj iné materiály, napríklad:

$

Asfaltovaný hydroizolačný pás na sklenenej tkanine

Na vrchnej strane má jemný minerálny posyp, na spodnej strane má separačnú fóliu. Pôsobí aj proti tlakovej vode. Na podklad sa lepí celoplošným natavovaním.

$

Asfaltovú lepenku na sklenenej rohoži

Na vrchnej vrstve má slabý minerálny posyp a na spodnej separačnú fóliu. Nie je vhodná proti tlakovej vode, len proti zemnej vlhkosti a k podkladu sa prilepuje celoplošným natavovaním.

$

Hydroizolačný pás na hliníkovej fólii kombinovanej so sklenenou rohožou

Takisto ako predchádzajúce druhy má na spodnej strane separačnú fóliu. Nepoužíva sa proti tlakovej vode, ale odporúča sa ako protiradónová ochrana. Na podklad sa celoplošne natavuje.

$

Hydroizolačnú fóliu proti tlakovej vode

Obsahuje termoplastický SBS kaučuk, na spodnej strane má separačnú fóliu. K podkladu sa celoplošne natavuje alebo lepí, alebo mechanicky kotví.

$

Hydroizolačnú fóliu na sklenenej rohoži s asfaltom a termoplastickým SBS kaučukom

Určenú len na izolácie proti vlhkosti. K podkladu sa celoplošne natavuje.