Ploché strechy

Je to stavebná konštrukcia nad posledným podlažím, má vodorovnú polohu so sklonom do 10°. Táto konštrukcia má chrániť vnútorný priestor objektu pred dažďom, vetrom, snehom a teplom a je vystavená priamemu pôsobeniu nepriaznivých účinkov poveternostných vplyvov.

Z toho vyplýva, že základným faktorom pri rozhodovaní, aký typ strechy zvoliť pre rodinný dom, by mali byť prírodné podmienky – podnebie a charakter krajiny.

Ak sa akceptujú prírodné podmienky a charakter krajiny, potom sa vhodne zvolená strecha aj s celým objektom stáva organickou súčasťou stavby. Taká strecha potom dobre slúži dlhé roky.

Prečo si zvoliť plochú strechu?

Je finančne menej náročná, pretože odpadá investícia do konštrukcie krovu. Je výhodnejšia z hľadiska úspor energií – vytvára minimálny povrch, a teda aj oveľa menšiu plochu, ktorú je potrebné zabezpečiť izoláciou. Odpadajú pri nej aj problematické detaily, čím sa minimalizujú problémy s utesnením obvodového plášťa (teda s tepelnými mostmi). Čím jednoduchšia je forma strechy, tým menšia je pravdepodobnosť vzniku tepelných mostov a tým menšia je ochladzovaná plocha, čoho dôsledkom je menšia spotreba tepla. Priestor pod strechou sa ľahšie využíva, poskytuje možnosť ľubovoľného dispozičného členenia. Plochá strecha sa môže premeniť na veľkorysú terasu, či strešnú záhradu, napríklad v mestských podmienkach, kde je plocha pozemku okolo domu minimálna.

Nižšia finančná náročnosť
Úspora energií
Vynikajúce izolačné vlastnosti