Rozdelenie plochých striech

Strechy kotvené (nepochôdzne)

Jedná sa o najbežnejšie strechy, kde povlaková krytina je zároveň povrchom strechy a je kotvená do podkladu kotevnými prvkami napr. ( EJOT; SFS ).

Môžu byť realizované s vrstvou tepelnej izolácie i bez nej.

Na takéto strechy používame prednostne ako krytinu fólie  z mäkčeného PVC: FATRAFOL, SIKAPLAN, MONARPLAN.

Tieto krytiny sú prevažne vystužené polyesterovou rohožou. 

Dodávame ich ako kompletný strešný systém, čiže sú tam zahrnuté všetky náležitosti patriace k úplnej realizácii strechy, napr.:

$

Klampiarske doplnky vyrobené z viplanylového plechu

Slúžia na priame prepojenie (ukončenie) strešnej krytiny s vodorovnými i zvislými časťami strešnej konštrukcie.

$

Strešné vtoky s integrovanou PVC manžetou

Slúžia na odvodnenie strešnej konštrukcie a vzhľadom na to, že sú opatrené PVC manžetou, tvoria dokonalý celok s krytinou.

$

Strešné doplnky z mPVC

Slúžia na priame prepojenie (ukončenie) strešnej krytiny s vodorovnými i zvislými časťami strešnej konštrukcie.

Skladba kotvenej strechy príklad

 1. Parotesná fólia
 2. Tepelná izolácia
 3. Geotextília
 4. Hydroizolačná fólia

Strechy zaťažené štrkom

Tieto strechy majú namiesto mechanického kotvenia vrstvu štrku frakcie 16-32 mm alebo 16-22 mm o hrúbke cca 5 cm (záleží od výšky a polohy objektu).

Pre takýto druh striech je najvhodnejšia fólia vystužená skleným rúnom, ktoré lepšie odolávajú zaťaženiu v bodovom zaťažení ako u fólií so sklotextilnou mriežkou. Prevažne používame na ne hlavne fólie Fatrefol 818 a Sika Trocal SGmA o minimálnej hrúbke 1,5 mm.

Pod štrkovú vrstvu sa pokladá pevná vodopriepustná geotextília 500g/m2. 

Skladba strechy zaťaženej štrkom príklad

 1. Parotesná fólia
 2. Tepelná izolácia
 3. Geotextília
 4. Hydroizolačná fólia
 5. Geotextília
 6. Štrk frakcie 16-32 mm

Vegetačné (zelené) strechy (extenzívne a intenzívne)

Dôležitou funkciou je zlepšenie tepelnej izolácie objektu.

Vďaka vzduchovým medzerám a mikrobiálnym pochodom v zemine môže zelená strecha zlepšiť tepelnú stabilitu priestoru až o 25%.

Za zmienku stojí aj estetická funkcia, ktorá pozitívne mení vzhľad mesta a vznikajú tak nové relaxačné zóny. Nesmieme zabudnúť ani na hygienické funkcie v podobe zachytávania polietavého prachu, absorpciu oxidu uhličitého a zníženie hladiny hluku až o 40 decibelov.

V neposlednej rade je tu i ekonomický efekt. Nielen že je možné so zelenou strechou ušetriť peniaze za energie, vegetačný porast naviac chráni funkcionalitu strechy a zvýši životnosť izolácie až o dvojnásobok.

Na tento typ strechy najčastejšie používame fólie z mPVC FATRAFOL 818V-UV.

$

Intenzívny porast na vegetačnej streche

Intenzívne strechy vyžadujú väčšiu starostlivosť a sú nákladnejšie na zhotovenia ako strechy extenzívne. Vhodné sú najmä pre veľké plochy a objekty s reprezentatívnou funkciou. Na intenzívnych strechách je možné pestovať aj úžitkové plodiny.

$

Extenzívny porast na vegetačnej streche

Strechy s extenzívnou zeleňou sú nenáročné na údržbu a ich cena je nižšia. Celkové náklady v tomto prípade vzrastú zhruba o 10% oproti streche bez vegetačnej vrstvy.

Skladba vegetačnej strechy príklad

 1. Parotesná fólia
 2. Tepelná izolácia
 3. Geotextília
 4. Hydroizolačná fólia
 5. Drenážna vrstva
 6. Drenážna rohož (polyamidové vlákno) – voliteľná vrstva
 7. Geotextília
 8. Substrát
 9. Vegetačná vrstva

Pochôdzne strechy, balkóny a terasy

Pochôdzne strechy

Sú konštukčne podobné so strechami zaťaženými. Zmena sa však deje pri výbere tepelnej izolácie, ktorá musí mať vyššiu odolnosť v tlaku, aby sa neporušila.

Pochôdzny povrch môže byť vyhotovený rôzne a to:

 • Ukladaním dlažby na sucho do štrkového lôžka
 • Ukladaním dlažby na terče

Pochôdzne balkóny a terasy s kompaktným povrchom

Tento druh pochôdznych terás a balkónov má najvyššiu trvanlivosť nakoľko sa hydroizolačná vrstva nenachádza na povrchu, ale je zabudovaná. To umožňuje keramická dlažba kladená do lepidla na betónovú mazaninu.

Pod ňou však musí byť použitá bezpodmienečne špeciálna drenážno akumulačná dierovaná rohož pre odvádzanie presiaknutých vôd cez dlažbu a mazaninu!!!

Pod rohožou umiestňujeme dve klzné vrstvy z tenkej PE fólie. Pod nimi je na geotextílii povlaková krytina z termoplastickej fólie vystuženej sklenými vláknami.

Najčastejšie používame Fatrafol 803. Tepelná izolácia z tvrdeného polystyrénu EPS 150-200 musí byť vždy od fólie oddelená separačnou geotextíliou.

Ako parozábrana je najvhodnejší ťažký asfaltový pás, ktorý môže zároveň slúžiť ako dočasná hydroizolácia počas výstavby, alebo fóliové parozábrany.

Pochôdzne balkóny a terasy s priznanou PVC izoláciou

Na tento typ povrchovej úpravy je vhodná jediná PVC izolácia a to FATRAFOL 814, ktorá je vystužená skleným rúnom, odoláva UV žiareniu a jej vrchná vrstva je opatrená špeciálnym protisklzovým dezénom. 

Všetky spomenuté typy povrchových úprav sú vhodné na balkóny, terasy i strechy !!