Kontakt

1326106671kontakt

Názov firmy:

JP ROOF SYSTEM s.r.o

Sídlo firmy a korešpodenčná adresa:


Tatranská 17
974 11 Banská Bystrica


Obchodné oddelenie:

p. Gibala, gibala @ jproofsystem.sk

Technické oddelenie:

p. Gibala, gibala @ jproofsystem.sk

Telefón: +421 910 900047


e-mail: gibala @ jproofsystem.skFakturačné  údaje:                    JP ROOF SYSTEM s.r.o

                                                  Tatranská 76

                                                  974 11 Banská Bystrica

 

 IČO:                                         44 957 394               
 DIČ:                                         2022887988
 IČ DPH:                                    SK2022887988

Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, oddiel Sro vložka číslo 17022/s

 

Rýchly kontakt

Meno a priezvisko *:
Telefón:
Ďalšie poznámky *:
Aký je výsledok  + *