Kontakt

JP ROOF SYSTEM s.r.o

Sídlo firmy a korešpodenčná adresa:

JP ROOF SYSTEM s.r.o
Tatranská 17
974 11 Banská Bystrica

Kontaktné údaje:

p. Gibala
telefón: +421 910 900 047
e-mail: gibala@jproofsystem.sk

Fakturačné  údaje:

JP ROOF SYSTEM s.r.o
Tatranská 76
974 11 Banská Bystrica

IČO: 44 957 394
DIČ: 2022887988
IČ DPH: SK2022887988

Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, oddiel Sro vložka číslo 17022/s

V prípade Vášho záujmu o cenovú ponuku alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.