Typy Strešných izolácií

PVC izolácie

PVC izolácie rozdeľujeme do viacerých skupín podľa použitia. Pre každý typ strechy, ako napr. kotvená, zaťažená alebo zelená strecha máme určený typ izolácie. Čo sa týka izolácií a ich rozdelenia, každý výrobca má svoje typové označenia pre jednotlivé izolácie. Naša firma Vám rada pomôže pri rozhodovaní, aký typ strešnej izolácie zvoliť, podľa jej využitia. Ale pre oboznámenie sa s rozdelením fólií si môžete naštudovať nasledovné: http://www.fatrafol.cz/sk/hydroizolacne-folie/stresne-folie-1299146563/

Bitumenové izolácie

Asfaltové pásy majú tiež svoje rozdelenia a to hlavne podľa použita a materiálu, z ktorého sú vyrobené. V tomto smere sa to zlepšilo oproti minulosti, kedy sme poznali len oxidované asfaltové pásy. Dnes už k nim pribudli ich vylepšené verzie, ktoré majú dlhšiu životnosť a lepšiu spracovateľnosť. Tu nájdete ich rozdelenie: http://www.icopal.sk/index.php?page=produkty